Gastouderbureau KidsConnect

Fijn dat u mijn website bekijkt.

Graag wil ik mij eerst even voorstellen: mijn naam is Nathalie van Straalen, de afgelopen 10 jaar heb ik veel ervaring in de kinderopvang opgedaan, zowel op de groep op kinderdagverblijven als op de buitenschoolse opvang. Maar ook als leidinggevende op een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Verder heb ik ook een achtergrond als toezichthouder kinderopvang.

En ik heb sinds 2012 een gastouderbureau, Gastouderbureau KidsConnect, opgericht. Mijn gastouderbureau is kleinschalig. Ik heb veel en goed contact met de gastouders en (vraag)ouders.

Gastouderbureau KidsConnect is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Wat is gastouderopvang?

In de Wet Kinderopvang is gastouderopvang omschreven als kinderopvang binnen een gezinssituatie in de woning waar de (vraag)ouder of gastouder zijn hoofdverblijf heeft.

De gastouderopvang is een kleinschalige en flexibele vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij een (vraag)ouder of gastouder thuis. Een gastouder mag maximaal zes kinderen tegelijkertijd opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Een specifieke indeling qua maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen is te vinden in het pedagogisch beleidsplan.

Voor de (vraag)ouder een oplossing om naast het werk of de opleiding, kind(eren) een veilige en vertrouwde omgeving voor opvang aan te bieden.

 

Wat doet KidsConnect voor u?

KidsConnect begeleidt de vraagouder en gastouder gedurende de opvangperiode. Het houden van intake en koppelingsgesprekken is ook een taak van KidsConnect. Als ouder kunt u uw wensen kenbaar maken wat betreft de opvang van uw kind. KidsConnect zoekt een gastouder die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de vraagouder. KidsConnect begeleidt de gastouders op het gebied van opvang en de pedagogiek, door middel van huisbezoeken met pedagogische observaties.

Wanneer de vraagouder zelf een geschikte gastouder heeft gevonden en de opvang graag wil formaliseren, dan kan ze bij KidsConnect terecht. De gastouder is niet in dienst van het gastouderbureau, maar werkt als freelancer. (ZZP’er)

De route voor de vraagouder is als volgt:

 • Contact met KidsConnect
 • Intakegesprek met KidsConnect
 • KidsConnect zoekt een gastouder voor de vraagouder
 • KidsConnect regelt een kennismakingsgesprek
 • KidsConnect regelt een koppelingsgesprek
 • Vraagouder kan de kinderen laten opvangen door gastouder.

 

De route voor de gastouder is als volgt:

 • Contact met KidsConnect
 • Intakegesprek met KidsConnect
 • KidsConnect zoekt een vraagouder voor de gastouder
 • KidsConnect regelt een kennismakingsgesprek
 • KidsConnect regelt een koppelingsgesprek
 • Gastouder kan kinderen opvangen van vraagouder.

 

KidsConnect is verantwoordelijk voor de bemiddeling en begeleiding van de opvang van het kind. Bij het aandragen door de vraagouder van een gastouder voor het kind gaat KidsConnect er vanuit dat de keuze van de gastouder bewust is gemaakt en dat normen en waarden van de gastouder volstaan in haar wensen. Een gastouderbureau moet per aangesloten gastouder op jaarbasis minimaal 16 uur besteden aan begeleiding en bemiddeling. Een aantal voorbeelden van taken die onder begeleiding en bemiddeling vallen zijn:

Eerste contact ouder

 • Werving van ouder
 • Intake gastouder
 • Scholing gastouder
 • GGD toetsing
 • De koppeling van gastouder en vraagouder
 • Koppelingsgesprek
 • Evaluatie met de vraagouders
 • Vraagbaak voor de gastouders
 • Jaarlijks twee maal bezoek aan gastouders
 • Interne/ externe opleiding/ training Intern/
 • Extern overleg ( op het gebied van begeleiding en bemiddeling)
 • Ook zullen er gastouderbijeenkomsten worden georganiseerd voor de deskundigheidsbevordering van de gastouder.

 

Communicatie.

KidsConnect vindt het belangrijk veelvuldig contact te hebben met zowel de vraagouder als gastouder om tot een goede begeleiding en bemiddeling te komen. Zoals al eerder aangegeven gebeurt dit op verschillende momenten. Tijdens het koppelingsgesprek en ook het intakegesprek zijn zowel (vraag)ouder als gastouder aanwezig. Minstens 2 maal per jaar wordt het opvangadres bezocht voor een risico-inventarisatie en/of een voortgangsgesprek met de gastouder. Ook zullen er jaarlijkse evaluaties met de (vraag)ouder plaatsvinden. Regelmatig zal er contact zijn i.v.m. benodigde opleidingen- en informatiebijeenkomsten. Daarnaast zal KidsConnect regelmatig contact hebben met ouder en (vraag)ouder via telefoon, post en mail betreffende administratieve zaken. De basis voor goede opvang is een open communicatie over de zorg en opvoeding van het kind. Tijdens de opvang biedt KidsConnect diverse momenten aan om de opvang te evalueren. Tijdens het halen en brengen van het kind is er vaak ook even tijd om praktische zaken met elkaar te bespreken of over te dragen.

Dit is een hoop informatie. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek dan kunt u altijd het contactformulier invullen en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Ik hoop u snel terug te zien! Houd mijn Twitter en Facebook pagina in de gaten voor het laatste nieuws.