Gastouderbureau KidsConnect

BEMIDDELINGSKOSTEN ZIJN €45,00 PER GEZIN PER MAAND. 

Fijn dat u onze website bekijkt.

 

KidsConnect is een geregistreerd gastouderbureau sinds 2012. Wij bemiddelen tussen ouders en gastouders voor de ideale opvang van en voor uw kind(eren).

 

Het KidsConnect team bestaat uit de volgende leden:

Nathalie van Straalen, Hellen Verweij Kanters en Marijke den Hollander.

Nathalie doet de administratie en springt bij waar nodig.

Hellen en Marijke zijn de bemiddelingsmedewerkers. Zij gaan langs bij de gastouders en ondersteunen de gastouders op een persoonlijke manier in de dagelijkse gang van zaken. Zij zijn ook aanwezig bij de gesprekken tussen de (vraag)ouders en gastouders.

Met z’n 3-en staan wij voor een persoonlijke aanpak, een goede bereikbaarheid, betrouwbaarheid, snel & accuraat handelen en voor professionaliteit.

 

Voor meer informatie over ons, klik op de foto's. 

Op deze website kunt u alle informatie vinden over Gastouderbureau KidsConnect. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt een contactformulier invullen of een e-mail sturen naar info@kidsconnect-gastouderbureau.nl  . Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat is gastouderopvang?

In de Wet Kinderopvang is gastouderopvang omschreven als kinderopvang binnen een gezinssituatie in de woning waar de (vraag)ouder of gastouder zijn hoofdverblijf heeft.

De gastouderopvang is een kleinschalige en flexibele vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij een (vraag)ouder of gastouder thuis. Een gastouder mag maximaal zes kinderen tegelijkertijd opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Een specifieke indeling qua maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen is te vinden in het pedagogisch beleidsplan.

Voor de (vraag)ouder een ideale oplossing om naast het werk of de opleiding, kind(eren) een veilige en vertrouwde omgeving voor opvang aan te bieden.

Wat doet KidsConnect voor u?

KidsConnect begeleidt de (vraag)ouder en gastouder gedurende de opvangperiode. Het houden van intake en koppelingsgesprekken is ook een taak van KidsConnect. Als ouder kunt u uw wensen kenbaar maken wat betreft de opvang van uw kind. KidsConnect zoekt een gastouder die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de vraagouder. KidsConnect begeleidt de gastouders op het gebied van opvang en pedagogiek, door middel van huisbezoeken met pedagogische observaties.

Wanneer de (vraag)ouder zelf een geschikte gastouder heeft gevonden en de opvang graag wil formaliseren, dan kan ze bij KidsConnect terecht. De gastouder is niet in dienst van het gastouderbureau, maar werkt als freelancer. (ZZP’er)

De route voor de (vraagouder) is als volgt:

 • Contact met KidsConnect
 • Intakegesprek met KidsConnect
 • KidsConnect zoekt een gastouder voor de (vraag)ouder
 • KidsConnect regelt een kennismakingsgesprek
 • KidsConnect regelt een koppelingsgesprek
 • Vraagouder kan de kinderen laten opvangen door gastouder.

 

De route voor de gastouder is als volgt:

 • Contact met KidsConnect
 • Intakegesprek met KidsConnect
 • KidsConnect zoekt een vraagouder voor de gastouder
 • KidsConnect regelt een kennismakingsgesprek
 • KidsConnect regelt een koppelingsgesprek
 • Gastouder kan kinderen opvangen van vraagouder.

 

Een gastouderbureau moet per aangesloten gastouder op jaarbasis minimaal 16 uur besteden aan begeleiding en bemiddeling. Een aantal voorbeelden van taken die onder begeleiding en bemiddeling vallen zijn:

Eerste contact (vraag)ouder

 • Werving van (vraag)ouder
 • Intake gastouder
 • Scholing gastouder
 • GGD toetsing
 • De koppeling van gastouder en (vraag)ouder
 • Koppelingsgesprek
 • Evaluatie met de (vraag)ouders
 • Vraagbaak voor de gastouders
 • Jaarlijks twee maal bezoek aan gastouders
 • Interne/ externe opleiding/ training Intern/
 • Extern overleg ( op het gebied van begeleiding en bemiddeling)
 • Ook zullen er gastouderbijeenkomsten worden georganiseerd voor de deskundigheidsbevordering van de gastouder.

Communicatie.

KidsConnect vindt het belangrijk veelvuldig contact te hebben met zowel de (vraag)ouder als gastouder om tot een goede begeleiding en bemiddeling te komen. Zoals al eerder aangegeven gebeurt dit op verschillende momenten. Tijdens het koppelingsgesprek/intakegesprek zijn zowel (vraag)ouder als gastouder aanwezig. Minstens 2 maal per jaar wordt het opvangadres bezocht voor een risico-inventarisatie en/of een voortgangsgesprek met de gastouder. Ook zullen er jaarlijkse evaluaties met de (vraag)ouder plaatsvinden. Regelmatig zal er contact zijn i.v.m. benodigde opleidingen- en informatiebijeenkomsten. Daarnaast zal KidsConnect regelmatig contact hebben met ouder en (vraag)ouder via telefoon, post en e-mail betreffende administratieve zaken. De basis voor goede opvang is een open communicatie over de zorg en opvoeding van het kind. Tijdens de opvang biedt KidsConnect diverse momenten aan om de opvang te evalueren. Tijdens het halen en brengen van het kind is er vaak ook even tijd om praktische zaken met elkaar te bespreken of over te dragen.

Dit is een hoop informatie. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek dan kunt u altijd het contactformulier invullen en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Ik hoop u snel terug te zien! Houd mijn Twitter en Facebook pagina in de gaten voor het laatste nieuws.