Home » Beleid

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan ondersteunt de gastouders bij het nadenken hoe zij met kinderen omgaan, de kinderen met elkaar laten omgaan en wat de wettelijk eisen zijn. Het laat tevens zien waar (vraag)ouders op kunnen rekenen als zij de zorg voor hun kind uit handen geven aan een gastouder. Het pedagogisch beleidsplan vormt een goed uitgangspunt voor een onderling gesprek. KidsConnect begeleidt de gastouders in het handelen conform het pedagogisch beleidsplan en toetst minimaal 1 keer per jaar of de gastouder handelt middels het pedagogisch beleidsplan. KidsConnect vindt een pedagogisch beleidsplan onmisbaar om de kwaliteit van de gastouderopvang op een hoog niveau te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen. Want niets is meer belangrijk dan dat een gastkind met plezier in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien. Daarom werkt KidsConnect met de vier basisdoelen die de wet hanteert.

 

  • Een gevoel van emotionele veiligheid
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • De kans om zich waarden en normen, de “cultuur” van een samenleving, eigen te maken.

 

Als u op de link drukt, kunt u het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau inzien.

Pedagogisch beleidsplan, mei 2016
PDF – 332.9 KB 105 downloads

Privacybeleid

GOB KidsConnect heeft een privacy statement. Deze is te vinden op de website van GOB KidsConnect. Daarnaast houd GOB KidsConnect een overzicht bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens die zij doet. GOB KidsConnect kijkt jaarlijks of de documenten rondom privacy nog up to date zijn en werkt het document met verwerkingen bij.

 

GOB KidsConnect is een kleine organisatie en heeft daarom geen functionaris aangesteld. De houder is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, het bijhouden ervan en het beveiligen ervan. Bij haar kunt u altijd terecht met vragen, opmerkingen en anderszins rond de verwerking van uw gegevens.

 

Datalek

GOB KidsConnect meldt een (vermeend) datalek zo snel mogelijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Overzicht verwerkingen

GOB KidsConnect heeft een overzicht gemaakt waarop staat welke gegevens GOB KidsConnect verzamelt, waar zij deze bewaard, hoe deze zijn beveiligd, wie er bij kan en hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Jaarlijks wordt dit overzicht bijgewerkt.

Bij de evaluatiegesprekken met de gastouders worden de verwerkingen met elkaar doorgenomen en kijkt GOB KidsConnect of gastouder of GOB KidsConnect meer gegevens verwerken dan in het overzicht vermeld staan, waarna het overzicht, indien nodig, wordt aangepast.

 

Overig

Voor alle overige zaken rondom de privacy en het verwerken van gegevens word verwezen naar het privacy statement. Daarin wordt uitgelegd welke gegevens verwerkt worden, waarom en hoe lang. En ook vind u daar hoe uw  gegevens kunt wijzigen, inzien, verwijderen of doorgeven aan derden.

 

Hieronder kunt u onze privacystatement downloaden.

 

10052018 Privacystatement KidsConnect
PDF – 172.5 KB 14 downloads

 

 

Overige documenten

Verder zijn er werkinstructies, formulieren en reglementen waar wij mee werken. 

U kunt deze per mail opvragen. 

En als u aangesloten bent bij ons, dan kunt u dit vinden in het administratiesysteem onder het kopje 'Downloads'.