Gastouder worden

Heeft u plezier en passie in het omgaan met kinderen? Heeft u de tijd en ruimte om de zorg voor kinderen eventueel ook te combineren met uw eigen gezin? Dat zijn de eerste voorwaarden om gastouder te worden!

Gastouder worden bij KidsConnect

Sluit u aan bij KidsConnect. Dan heeft u een professionele organisatie achter zich waarop u altijd kunt terugvallen. U vangt binnen uw gezinssituatie één of meerdere kinderen op waarbij persoonlijke aandacht voorop staat. Voorlezen, knutselen of lekker naar buiten? De gewone dagelijkse dingen kunnen met en voor kinderen al een feest zijn en u levert hiermee een positieve bijdrage aan hun ontwikkeling. U volgt ook de ontwikkeling van de kinderen en geeft aan ouders door wat u ziet. Werken met een methodiek is ook een optie.

Ook het contact met de ouders maakt een belangrijk deel uit van uw werk. KidsConnect begeleidt u bij het maken van heldere afspraken en ondersteunt u bij eventuele (opvoedings)problemen. Als gastouder bij KidsConnect staat u er nooit alleen voor!

Waar moet je aan voldoen?

 • Minimaal het MBO-2 diploma Helpende Welzijn
 • Certificaat Kinder-EHBO
 • Op de hoogte te zijn van de Meldcode Kindermishandeling
 • U en alle volwassenen die op uw woonadres staan ingeschreven moeten een geldige VOG kunnen overleggen.
 • U en alle volwassenen die op uw woonadres staan ingeschreven moeten zich koppelen aan KidsConnect in het Personenregister Kinderopvang.
 • Uw woning moet veilig, hygiënisch en gezond zijn en er moet voldoende ruimte zijn voor kinderen om te spelen, te eten en te slapen
 • U moet voldoen aan de pedagogische doelen volgens het pedagogisch beleidsplan van KidsConnect.

Als u aan alle eisen voldoet, melden wij u aan bij de gemeente voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Een GGD-inspecteur bezoekt opvanglocatie. Bij een positief advies van de GGD inspecteur aan de gemeente wordt u in dit register opgenomen door de gemeente. Als (beginnend) gastouder kunt u bij alles rekenen op begeleiding door de bemiddelingsmedewerker.

De route om gasterouder te worden is als volgt:

 • Contact met KidsConnect/ inschrijven in gastouderdatabase
 • Kennismaking met KidsConnect.

Is er een klik voor de juiste samenwerking?

 • Een afhandeling van alle administratieve zaken
 • KidsConnect zoekt een ouder voor de gastouder door middel van de gastouderdatabase
 • Is er een match maak dan een kennismakingsgesprek met de ouder
 • En komen jullie beiden positief uit het kennismakingsgesprek, dan regelt KidsConnect een koppelingsgesprek en zorgt voor de administratieve afhandeling met zowel ouder als gastouder
 • Opvang kan starten!

Wat doet KidsConnect verder voor de gastouders waar zij mee samenwerkt:

 • Werving, selectie en inschrijving van de gastouder
 • Registratie of koppeling van de gastouder
 • Een kennismakingsgesprek met de gastouder
 • Koppelingsgesprekken met ouder en gastouder
 • Jaarlijks evaluatiegesprek met de gastouder
 • Jaarlijks een huisbezoek door de bemiddelingsmedewerker aan de gastouder met o.a. uitvoering van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid
 • Bemiddeling bij eventuele (pedagogische) problemen
 • Advisering, verzorging offerte en contracten
 • Facturering en verzorging van de maandelijkse betaling aan de gastouder en een financieel jaaroverzicht voor gastouders en ouders.

Naast deze basis bieden wij ook extra services aan in de webshop. Kijk hier op voor meer informatie.

Menu