Oudercommissie

Wij geven ouders de gelegenheid om mee te denken en te beslissen bij een aantal beleidszaken. Op dit moment is er nog geen oudercommissie. Maar wij staan open voor ouders die mee willen denken over de kwaliteit van de opvang. Zo blijven we ons verbeteren en staan we voor de beste kwaliteit.

Doel van de oudercommissie

  • De belangen van de kinderen en de ouders behartigen
  • De ouders vertegenwoordigen
  • Adviseren ten aanzien van kwaliteit.

Waar mag een oudercommissie advies over uitbrengen

  • Het pedagogisch beleid
  • De voedingsaangelegenheden van algemene aard
  • Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid
  • Openingstijden
  • De vaststelling van een regeling inzake de behandeling van klachten
  • Wijziging van de prijs van kinderopvang.

Op dit moment is er geen oudercommissie. Daarom willen wij deze oproep doen. Ben je benieuwd en wil je graag betrokken worden en adviezen geven aan het gastouderbureau. Meld je dan aan! Stuur een mail naar: info@kidsconnect-gastouderbureau.nl

Menu